Personeel

klastitularissen

leerjaar klastitularis bijgestaan door
peuterklas Wendy Geldof
1ste kleuterklas A      Wendy Geldof
1ste kleuterklas B      Sharon Parrein
2de kleuterklas Sharon Parrein
3de kleuterklas Evy Borra
1ste leerjaar Anja Devos Eline Van Elslander
2de leerjaar Charlotte Maddelein
3de leerjaar Janne VaeskenSylvie Vandewiele
4de leerjaar Ann Vanheule
5de leerjaar Tom Vandenbroucke      Eline Van Elslander
Ann Vanheule
6de leerjaar Tom Vandenbroucke      Eline Van Elslander


andere functies

naam functie
Karel Famaey directeur
Katrien Markey bewegingsopvoeding (kleuterturnen) / kleuterzorg
Bart Buyck bewegingsopvoeding (turnen lager)
Anja Devos zorgcoördinator
Eline Van Elslander zorgleerkracht
Ann Vanheule preventieadviseur / veiligheidscoördinator
Tom Vandenbroucke aanvangsbegeleider
Martine Seys kinderverzorgster
Katleen Desmedt      administratie
Josiah Soetaert ICT-coördinator
Tamara Gryson onderhoud / refter
Els Daenekindt kinderopvang / refter

© 2021 vbwoumen.be with webcreator available