Oudercomité

Het oudercomité is de rechtstreekse gesprekspartner van de directie, leerkrachten en andere instanties.
Het is een schakel tussen de school en de ouders.
Het oudercomité helpt vooral mee bij de fondsenwerving en de organisatie van activiteiten, altijd ten bate van de leerlingen.
Zij organiseren of helpen mee aan het schoolfeest, de spaghettiavond, kinderfuif 'Kadeekes Zwierezwaai', de verkeersveiligheid, het bezoek van Sint-Maarten, het speelplein, het frietfestijn, de financiering van de zeeklas, ...

Je kunt hen bereiken via oudercomite@vbwoumen.be .

Dit zijn momenteel de leden:

Steven Vanhaverbeke
Dieter Kindt
Sven Desaever
Jürgen Desmytter
Niels Gurdebeke
Jacintha Palos Ladeiro
Stephanie Maes
Robin Kesler
Klaas Depouvre

Daarnaast zijn er nog heel wat mensen die achter de schermen meewerken tijdens de activiteiten.

© 2023 vbwoumen.be with webcreator available